Nike Jordan And1 k1x k1x shorty Adidas Spalding Molten Under Armour McDavid Phiten

 

Obchodní podmínky / Pravidla obchodu

 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte. Pokud potvrzení o provedené objednávce nedorazilo, zkontrolujte Vámi zadanou e-mailovou adresu v objednávce a neprodleně nás kontaktujte.
 3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Výjimku tvoří pouze případy, na které se vztahuje bod č.6  tohoto odstavce.
 4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp., případně objednávku, v případě, že nedojde ke spolupráci ze strany zákazníka.
 5. Prodejce si dále vyhrazuje právo objednávku, nebo její část, zrušit v případech, kdy je: a) položka objednávky, nebo min.50% položek objednávky, vyprodáno a není možné je v souladu s obchodními podmínkami dodat. V takovémto případě je zákazník informován e-mailem. b) kdy se ze strany zákazníka jedná o opakované porušení obchodních podmínek, zvláště v případě opakovaného nevyzvednutí zásilky. V takovémto případě má právo prodejce případné další objednávky bez výzvy ignorovat.
 6. Prodejce si vyhrazuje právo objednávku, nebo její část, zrušit v případě, že údaje o produktu byly chybné, nebo nepřesné.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Doprava / Dodací podmínky:

 • Poštovní zásilkou - Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím přepravní společností Česká pošta.


POŠTOVNÉ ČESKÁ REPUBLIKA:
objednávka po ČR hrazená bankovním převodem .............................................. 0 Kč
objednávka po ČR hrazená dobírkou do hodnoty 999  Kč ................................   90 Kč
u objednávek v hodnotě nad 999 Kč je poštovné a balné ZDARMA.

Náklady na poštovné při opětovném zasílání zásilky  je 50 Kč

Náklady na poštovné v rámci vrácení zboží, reklamace atd., je poštovné vráceno v plné výšši.

POŠTOVNÉ SLOVENSKO:
objednávka Slovensko hrazená bankovním převodem ................................. 140 Kč (cca 4,28 EUR dle kurzu ČNB)
objednávka Slovensko hrazená na dobírku ...................................................... 220 Kč (cca 5,89 EUR dle kurzu ČNB)
U objednávek v hodnotě nad 2 999 Kč je poštovné a balné ZDARMA.

Náklady na poštovné při opětovném zasílání zásilky  je 182 Kč

Náklady na poštovné v rámci vrácení zboží, reklamace atd., je poštovné vráceno v plné výši.

 

Doba doručení (aneb - za jak dlouho Vám zboží dodáme):

Vaše objednané zboží dodáváme u objednávek z České republiky do cca 1-4 pracovních dní od odeslání Vaší objednávky.

Vaše objednáné zboží tak dodáváme u objednávek ze Slovenska a ostatních zemí do cca 6-8 dní  (+ - 2) pracovních dní od odeslání Vaší objednávky.

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás ujistili, že naším cílem je vyřídit Vaši objednávku v co možná nejkratším termínu bez zbytečných odkladů. Bohužel i přes veškerou snahu může být doba doručení ovlivněna delší dobou zpracování v centrálním skladu, případně dopravcem. Tyto procesy mohou být také narušeny nepředvídatelnými okolnostmi, např. povětrnostní podmínky na trase. Námi garantované termíny dodání jsou kalkulovány s přiměřenou rezervou, která se však ve vyjímečných případech může ukázat jako nedostatečná. Proto Vás prosíme o případné porozumění při řešení podobných komplikací.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Možnosti platby: 
 
Bankovním převodem:

Za Vaši objednávku můžete zaplatit bankovním převodem, vkladem na naše číslo účtu u MBank. Převod realizujte co nejdříve po uskutečnění objednávky. U platby uveďte variabilní symbol (číslo objednávky, např.: č.objednávky 012010 = variabilní symbol 012010).

Bankovní účet pro objednávky z České republiky: číslo účtu: 670100-2207847355 / 6210 mBANK (BRE Bank S.A.).
IBAN: 

 
V případě neuhrazení částky Vás budeme informovat e-mailem o nutnosti provedení platby. Po provedení úhrady nás, prosím, neprodleně kontaktujte, abychom mohli zásilku vyexpedovat. V případě, že z Vaší strany neobdržíme reakci, bude taková objednávka stornována.

Dobírkou:

Za zboží zaplatíte řidiči přepravní společnosti Česká pošta, nebo na přepážce České pošty.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Reklamace:  

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.  

Postup při reklamaci :

Reklamační řád dle zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění zákona  č.634/1992 Sb.
Na zakoupené  zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení.

Postup při reklamaci:

 • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem (zboží nezasílejte na dobírku, taková zásilka může být odmítnuta).
 • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu (popřípadě přiložený formulář určený pro reklamaci). 


Bez přiložené faktury nebude reklamace vyřizována! Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.


Storno objednávky:

Poskytujeme lhůtu pro storno objednávky 24 hodin od provedení objednávky. Storno objednávky přijímáme pouze písemně a to na emailu: info@basket-obchod.cz v opačném případě postupujeme stejným způsobem jako při nevyzvednuté zásilce, viz. obch.podmínky níže.

Odstoupení od smlouvy:


Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (nejpozději však do 20 dnů od jejího vzniku). Po navrácení zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku, nebo bude provedena výměna za jiné zboží. Náklady spojené s dopravou se vrací pokud náklady spojené s dopravou byly předmětem uzavřené kupní smlouvy (závazné objednávky). Nehradíme však náklady při zaslání zboží, pokud chcete vadné zboží zaslat do reklamačního řízení. 

K vrácení peněz dochází do 14 dnů od vracení zboží.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nevyzvednutí zásilky:

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že veškeré objednávky uzavřené na našem internetovém obchodě jsou závazné a uzavření objednávky je právně srovnatelné s uzavřením kupní smlouvy. V případě, že si nevyzvednete zásilku, způsobujete zvýšení nákladů prodejce, které se v budoucnu negativně projeví na ceně zboží (což platí obecně).
S platností od 20.2. 2014 zavádíme v případě nevyzvedutí zásilky tento postup:
1. Odesíláme e-mail na uvedenou adresu v objednávce s výzvou k uhrazení symbolického poplatku

     a) nevyzvednuté zboží dodáváno prostřednictvím České pošty = 99,- Kč

2. Nevyzvednuté zboží odložíme na 3 dni, abychom poskytli čas k Vaší reakci.

3. Nedojde-li k Vaší reakci na vzniklou situaci, dojde k zablokování Vašeho zákaznického účtu a bude znemožněn další nákup na našem intenetovém obchodě do vyřešení situace.

Při objednávce je nutno uvádět pravdivě své údaje. V případě lživě uvedeného jména či adresy, na níž bude doručeno zboží, které se posléze vrátí prodejci zpět (týká se i nezaplacení částky za zboží na účet prodejce), bude daná osoba vyhledána dle IP adresy a předána úřadům činým v trestním řízení.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Ochrana osobních údajů.

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.
 
Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka a fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.
 
Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.
 
Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému je neposkytujeme (vyjma společností zajišťující expediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.
 
Poskytování informací v mimořádných situacích:

Vyhrazujeme si právo poskytnout nezbytné informace o zákaznících třetí straně, kteří svým jednáním porušili závazné obchodní podmínky výše uvedené, zejména opakovaně objednané a nevyzvednuté zboží a to i přes písemné upozornění na možné důsledky. Zavazujeme me se také k maximální spoluprácí při odhalování zneužití informací, např. použití osobních údajů třetí osoby při provedení fiktivní objednávky se záměrem poškodit uživatele, nebo provozovatele těchto stránek.
 
Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Tyto nové obchodní  podmínky nabývají platnosti dne: 01.01.2015